Matematiği öğretecek kimselerin matematiğin tarihini, temel kavramlarını, bu temel kavramların ne gibi sorunlar, koşullar altında oluşturulup geliştirildiğini anlaması gerekir. Yoksa matematik belli işlemleri “kurnazca çözüverme” tehlikesi yaşıyor. G.H. Hardy

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ders etkinliklere katılım ve proje değerlendirme ölçeği (otomatik)

Proje ve Ders etkinliklere katılım ölçeği hazırlamak için e-okuldan kopyaladığınız öğrenci ve puanları yapıştırarak kullanabileceğiniz otomatik çizelge..

Matematik Dersi Yıllık Planları eklenmeye başlamıştır.

Cevatpaşa Ortaokulu yıllık planları eklenmeye başlamıştır.

Ödev Kontrol Çizelgesi

Aylık olarak öğrencilerin yaptıkları ödevlerin durumunu yüzdelik olarak hesaplayan program.

17 Ocak 2024

5. Sınıf Ondalık Sayıları Kesire çevirme çalışma kağıdı


 5. sınıf ondalık gösterimleri kesir biçiminde yazma etkinlik kağıdı.. 2 sayfalık bir etkinlik kağıdıdır. Kesirleri en sade şeklinde yazmasını istedim. 
İndirmek için tıklayınız

Paylaş:

11 Ocak 2024

5.Sınıf Kesirleri ondalık gösterime çevirme

 

5.sınıf Kesirleri Ondalık gösterime çevirme çalışma kağıdı.İndirmek için tıklayınız.  

Paylaş:

20 Aralık 2023

5.Sınıf Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi (Paydaları Eşit veya Birbirinin Katı olan Kesirlerde Toplama Çıkarma)

 

5.Sınıf Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi  çalışma kağıdı. 5. sınıf Kesirler çalışma kağıdına uygun bir şekilde paydaları eşit veya birbirinin katı olan kesirlerde toplama çıkarma işlemi çalışma kağıdıdır. 


Cevap anahtarı hazırlanmamıştır. Sınıfta öğrenciler ile birlikte uygulanabilir. 

İndirmek için tıklayınız

Paylaş:

17 Aralık 2023

Sınav Analizi ve Kazanım Değerlendirme Programı 2024


 SINAV ANALİZ PROGRAMI 2024 v1
Öğrenci Analizli (50 Öğrenci 20 Soru) 
2023-2024 Eğitim öğretim yılında yayınlanan yeni yönetmelik ile uygulanan her sınavın başarı ve kazanım analizlerinin yapılması başarının düşük olduğu kazanımların tespit edilmesi gerekmektedir. 

Bu program ile uygulamış olduğunuz sınavda her kazanımın başarı analizleri, o soruyu tam yapan öğrenci sayısı, yapamayan öğrenci sayısı, sorunun başarı yüzdeleri otomatik olarak listelenecektir. Uygulanan sınavda yüzde olarak başarısız olunan derslerin kazanımları listelenecek ve rapor kısmında otomatik olarak belirtilecektir. 

Program başarı analizi yaparken Türkçe dersi için %70 başarı diğer dersler için %50 başarı ölçütünü programa girdiğinizde analizleri buna göre yapacaktır. 

Bu programı kullanabilmek için Bilgiler çalışma sayfasındaki, eğitim öğretim yılı, dönemi, dersin adı öğretmenin adı ve yazılıdaki her sorunun kazanımlarını ve puanları gibi bilgileri doldurmanız gerekmektedir. 

Sınıf Listesi Yapıştır kısmına eokuldan kopyaladığınız sınıf listesini yapıştırabilirsiniz. Eokuldan yapıştırdığınız sınıf listesi Sınıf Analiz çalışma sayfasında otomatik olarak aktarılacaktır. Eğer eokuldan yapıştırma yapmayı bilmiyorsanız sınıf listesi yapıştır çalışma sayfasında öğrenci okul no ve öğrenci isimlerini tek tek yazabilirsiniz.

Sınav analiz çalışma sayfasında sınıf listesi yanı okul no ve öğrenci isimleri otomatik gelecektir. bu çalışma sayfasında sadece öğrencinin her sorudan aldığı puanı yazarsanız tüm analizler otomatik olarak oluşacaktır. yazıcıdan çıktı almanız yeterlidir. 


Bilgisayarınıza direk indirmek için tıklayınızGoogle Belgeler ile açmak için tıklayınız. (Bilgisayarınıza indirip excel programı ile kullanmanız tavsiye edilir)


Paylaş:

26 Kasım 2023

ÖĞRENCİ PUAN HESAPLAMA

 

Öğrencilerimizin Yazılıdan aldığı notları, proje notlarını ve ders etkinliklere katılım puanlarını girdiğinizde yıl sonu notunu hesaplayan ve öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eokula giriş yapmadan puan hesaplayabileceği çizelge. 

Google Belgelerde açmak için tıklayınız .Direk bilgisayarınıza indirmek için Tıklayınız.
NOT SİSTEMİ

Öğrencilere 3 tür not verilmektedir:

1) Yazılı Notları: Bir dönemde her dersten iki adet yazılı yapılır.

2) Proje Notları: Her öğrenci bir ders yılında herhangi bir dersten az 1 kez proje görevi alır.

3) Ders İçi Etkinlik Notları: Ders saati 3 ve üzeri olan derslerde 3, ders saati 3'ten az olan derslerde 2 ders içi etkinlik notu verilir.

Dönem Sonu Notunun Hesaplanması: Ders içi etkinlik notlarının ortalaması bulunur. Bu ortalamayla proje notunun ortalaması alınır. Bu notla yazılı notlarının ortalamasından dönem sonu notu elde edilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim:

 

DERSİN ADI

YAZILI

PROJE

DERS İÇİ ETKİNLİK

DÖNEM SONU NOTU

1

2

1

1

2

3

TÜRKÇE

70

75

85

75

80 

 70

75

 

Ders içi etkinlik ortalaması: (75+80+70) ÷ 3 = 75

Ders içi etkinlik ortalamasıyla proje notunun ortalaması: (85+75) ÷ 2 = 80

Dönem sonu notu: (70+75+80) ÷ 3 = 75ÖDÜLLER

Öğrencilere başarılarından dolayı 2 tür belge verilmektedir:

1) Takdir Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 85 – 100 arası olan öğrencilere verilir.

 

2) Teşekkür Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 70 – 84,99 arası olan öğrencilere verilir.

 

Not: Takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için

* Türkçe dersinden en az 55, diğer derslerden ise en az 45 ortalamaya sahip olmak gerekir.

 

Dönem Sonu Notunun Hesaplanması: Ders notu ile ders saati çarpılır. Çıkan sonuçlar toplanarak ders saatine bölünür. Ortaya çıkan sonuç dönem sonu notudur.


Aşağıda 7. sınıfa giden bir öğrencinin örnek not hesaplaması gösterilmiştir. Bu öğrenci 78,71 dönem sonu not ortalamasıyla Teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaktır.

 

DERSİN ADI

DERS SAATİ

DERS NOTU

DERS SAATİ x DERS NOTU

Türkçe

5

71

355

Matematik

5

78

390

Fen Bilimleri

4

70

280

Sosyal Bilgiler

3

70

210

İngilizce

4

84

336

Din Kültürü

2

70

140

Teknoloji Tasarım

2

90

180

Beden Eğitimi

2

88

176

Görsel Sanatlar

1

91

91

Müzik

1

87

87

(Seç.) Okuma Becerileri

2

83

166

(Seç.) Bilim Uygulamaları

2

81

162

(Seç.) Peygamberimizin Hayatı

2

91

182

TOPLAM

35

 

2755

DÖNEM SONU NOT ORTALAMASI

2755 ÷ 35 = 78,71

 

SINIF GEÇME

Tüm derslerden yıl sonu puanı 45 ve üzeri olan, eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlığı 20 günden az olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.

 

Eğitim ve öğretim yılında

* 20 gün veya daha fazla özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin

* Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin

sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulunda karar verilir.

 

Yıl sonu puanı bir dersin dönem sonu puanlarının toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Aşağıdaki örnekte matematik dersi yıl sonu puanı 44 olan bir öğrenci bulunmaktadır. Bu not 45'in altında olduğu için öğrencinin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulu karar verecektir.

 

DERSİN ADI

1. DÖNEM PUANI

2. DÖNEM PUANI

YILSONU PUANI

Matematik

40

48

(40+48) ÷  2 =  44

            

Paylaş:

25 Kasım 2023

TÜRKÇE DERSİ YAZILI KONUŞMA VE DİNLEME PUAN ÇİZELGESİ (ORTAOKUL İÇİN)

 


Ortaokul Türkçe dersinde Yazılı, Dinleme, Konuşma sınav notlarının yüzdelerini hesaplayıp bu puanları toplayarak e-okula yazabileceğiniz puanlara çevirmek için excel programıdır. 

Yazılı sınavının %50

Dinleme Sınavının %25

konuşma sınavının %25'ini 


alıp hesaplayıp puanları toplayarak e-okula yazacağınız puanı hesaplayan bir programdır. 


Program Ortaokul Türkçe Dersi öğretmenleri için uygundur. 

İndirmek için tıklayınız

Paylaş:

24 Kasım 2023

Dünyanın Bütün Çiçeklerini Getirin Bana

 

O Şiire konu olan Çivrilli Şefik Öğretmen'in hikayesi


Ceyhun Atuf Kansu'nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiirine konu olan öğretmen Şefik Sınığ’ın öyküsü...


Şefik öğretmenin çağrısı ile dünyanın bütün çiçekleri ve kaderleri ona benzeyen, geniş ovalarda kokuları kaybolup giden kır ve dağ çiçekleri, mezarını örtüyor. Onun özlem­lerini gidermek, vereceği son derse geç kalmamak, söyleyeceği son şarkıyı dinlemek için...

Çivril, Denizli'nin şirin bir ilçesidir. Öğretmen Şefik Sınıg'ın mezarı, şehir mezarlığında bir tepenin üzerindedir. Nüfus kayıtlarına göre, asıl adı ve soyadı Şefik Eren Şı­nıg'dır. Ancak "Şınığ" yeri­ne, "Sınıg" soyadını kullanmıştır.

Şefik Sınığ, 1925 yılında Konya-Seydişehir'de dünyaya geldi. Babasının adı Hulusi, annesinin adı Nazife'dir. Kü­çük yaşta annesini ve babasını kaybeden küçük Şefik, hem yetim hem de öksüz kalır. Kimsesiz kalınca o yıllarda Denizli'nin Çivril ilçesinde PTT müdürü olan eniştesinin yanına gelir. Burada, ilçenin tek ilkokulu olan 30 Ağustos İlkokulu'nda öğrenime başlar.

Çivrilli Osman Gürkan, Isparta-Gönen Köy Enstitüsü'nde tarım öğretmenidir. Çevresinde zeki, çalışkan, yardıma muhtaç çocukları teş­vik ederek, çoğunlukla, okula kendisi götürerek, o çocukla­rın öğrenim görmelerini sağ­lar. Şefik de bu çocuklardan biridir.

Öğretmen Osman Gürkan, Şefik'i Isparta-Gönen Köy Enstitüsü'ne götürür, Orada, parasız yatılı okumasını sağ­lar. Ona bir baba şefkati göste­rir. Ona sahip çıkar.

Şefik Sınığ, Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra, Afyon-Dinar ilçesi, Sütlaç Kö­yü İlkokulu'na öğretmen ola­rak atanır. Burada ilk görevine başlar. 1949 yılı ekim ayında bir gün, görev yaptığı Sütlaç Kö­yü'ne yakın Bostancı Köyü'ne futbol oynamaya giderler. O köy­de Çivril'den ve Gönen Köy Enstitüsü'nden sınıf arkadaşı olan öğretmen Mehmet Ayde­niz görev yapmaktadır. Orada, maç esnasında fut­bol topu patlar. Şefik öğret­men ve arkadaşları, topu tamir etmek için okula girerler. Şe­fik öğretmen, topu tamir eder­ken okulun ara duvarı üzerleri­ne çöker. Yalnızca o ağır yara­lanır.

O yıllarda, ulaşım şartları hayli zor olduğundan Çivril'e güç şartlarda getirilir.

Doktor Şerif Gürsel, ağır yara­lı olan Şefik öğretmeni mu­ayene ediyor ve omuriliğinin hayli ezilmiş olduğunu görü­yor. Çaresiz bir şekilde, Çiv­ril'den Sütlaç'a geri götürülü­yor ve orada okul odasında yatağına yatırılıyor. Hasta ya­tağının başında, öğretmen ar­kadaşı Mehmet Aydeniz, köylülerden birkaç kişi bekliyor. Ancak durum umutsuz­dur. Dünyanın bütün çiçeklerini, köy çocuklarını, öğretmen­lik mesleğini çok seven öğretmen ölmek üzeredir. Sürekli öğrencilerini sayıklar. Bu sayıklaması gün boyunca sürer. Hep öğrencilerini, kaderleri kendisine benzeyen o köy çocuklarını sayıklar. Dünyanın bütün çiçek­lerini yanına ister. Son sözleri şu olur:

BANA ÇİÇEK GETİRİN, DÜNYANIN BÜ­TÜN ÇİÇEKLERİNİ BURAYA GETİRİN!

Daha sonra, yaşama gözlerini kapar. Zorluklarla geçen yaşamı acı bir olayla son bulmuştur. Artık, o çok sevdiği köy çocuklarından, okulundan ayrıdır...

Bu acı olay, 1949 yılında Ekim ayının bir perşem­be günü meydana gelmiştir. Çivril'de de duyulan bu acı olay üzerine, bir grup öğretmen arkadaş, bir kamyonla Şefik öğretmenin ce­nazesini Çivril'e getirmek üzere Sütlaç'a gider. Giden öğretmenler Süleyman Çavdaroğlu, Hasan Başkaya, Ali Dönmez, Rüştü Özen ve Mehmet Reşit Akay'dır. Yanlarında, beraber gittikleri öğretmenlerden birisinin Çivril'de misafiri olan bir üniversite öğrencisi de var­dır. O da çok üzülmüş ve duygulanmıştır.

Şefik öğretmen, arkadaşlarınca Çivril' e getirilir ve şehir mezarlığında toprağa verilir. Mezarının başına adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihleri yazılı bir mezar taşı dikilir.

Çivril'den öğretmenlerle beraber Sütlaç'a giden üniversite öğrencisi bu acı olayı Ceyhun Atuf Kan­su'ya, 1949 yılında anlatır. Şefik öğretmenin o duygu yüklü son sözlerini aktarır. Bu acı olayı ve son sözleri duyan Ceyhun Atuf Kansu çok duygulanır. Şefik öğ­retmenin anısını, idealistliğini ölümsüzleştirmek için "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı o duygulu, anlamlı şiirini kaleme alır.

Bu şiir, ünlü şair tarafından 1950 yılında kaleme alınmış­tır, öğretmen Şefik Sınığ, yıllar boyu yaşasın diye... Gerçekten de, "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiiri, yıllar boyu bir türkü gibi söylenip durdu. Daha çağlar boyu söy­lenip duracak. Anadolu'nun her köşesinde bir fısıltı gibi, Şefik öğretmen, dünyanın bü­tün çiçeklerini, köy çocukları­nı çağıracak. Kaderleri ona benzeyen, yalnızlıkta açan, kimsenin bilmediği o köy ço­cuklarını... Onlara son bir ders vermek için... Son şarkısını söylemek için...

Öğretmen Şefik Sınığ, bu şiirle ölümsüzleşmiştir. Şefik öğretmenin mezarının Çivril'de olduğunu pek fazla kişi bilmiyor. Onu tanıyan, bu gün hayatta olan emekli öğretmen arkadaşları mezarın yerini bil­mektedirler ve anısını ilk günkü canlılığı ile içlerinde yaşatmaktadırlar. Bu gün, hayatta olan, kendisini tanıyan arkadaşla­rı Osman Gürkan'ın oğlu emekli kütüphane öğretme­ni Turan Gürkan, emekli öğretmenler Rüştü Özen, Mehmet Reşit Akay ve Süleyman Erdem'dir. Emekli öğretmen Süleyman Erdem, Şefik öğret­menin mezarının Çivril' de olduğu ,konusunu yeniden gündeme getirir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, "Mezarın yeniden düzenlenmesi" önerisini götürür. Öneri kabul görür ve yapılan düzenleme 24 Kasını Öğretmenler Günü'ne yetiştirilir. Mezar taşına şiirin ilk ve son kıtaları yazdırılır. 24 Kasım' da mezarının ba­şında kısa bir tören yapılır. Emekli öğretmen Rüştü Özen, Ceyhun Atuf Kan­su'nun oğlu Işık Kansu'ya olayı haber verir. Çivril'e davet eder. Ünlü şairin oğlu Işık Kansu, yıllardan beri peşinde olduğu, araştırdığı olayın birden bire aydınlandığını duyunca, oldukça heyecanlanır. Hemen Çivril'e gelir ve Şefık Sınığ'ın mezarını ziyaret eder. Onu tanıyan emekli öğretmen arkadaşları ve diğer kişilerle tanışır, konuşur. Daha sonra, Rüştü Özen ile birlikte Dinar'ın köy­leri olan Sütlaç ve Bostancı Köyleri'ne gider. Amacı; o günlerin tanığı yaşlı kişileri bulup konuşmaktır.

Amacına ulaşır. O acı olayın can­lı tanıklarını bulup konuşur. Ora­dan buruk bir acı ile Çivril'e geri döner. Yıllardır arayışının mutlu so­na ulaşmasında katkısı olan Çiv­rilliler' e teşekkür ederek, Anka­ra'nın yolunu tutar. Ankara yolla­rında babası Ceyhun Atuf Kan­su'nun "Dünyanın Bütün Çiçek­leri" şiirini daha bir anlamlı mırıl­danır. Bizler, Şefık öğretmenin me­zarının Çivril'de bulunmasını bir onur sayıyoruz.

Çivril' de Şefik öğretmenin mezarının bulunduğu şehir me­zarlığı, yüksekçe bir tepededir. Bu tepe, özellikle ilkbahar ayla­rında renk renk çiçeklerle beze­nir. Burada her türlü çiçek boy verir.

 

Mümtaz BAŞKAYA-Emekli öğrt. Çivril / Denizli

 

Kaynak: Öğretmen Dünyası Dergisi, Nisan, 2000, Sayı:24

Kaynak: O Şiire konu olan Çivrilli Şefik Öğretmen'in hikayesi
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

Bütün çiçeklerini getirin buraya,

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,

Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer

Bütün köy çocuklarını getirin buraya,

Son bir ders vereceğim onlara,

Son şarkımı söyleyeceğim,

Getirin, getirin...ve sonra öleceğim.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Kir ve dağ çiçeklerini istiyorum,

Kaderleri bana benzeyen,

Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları

Geniş ovalarda kaybolur kokuları...

Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri

Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,

Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini

Bacımın suladığı fesleğenleri,

Koy çiçeklerinin hepsini, hepsini,

Avluların pembe entarili hatmisini,

Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,

Aman Isparta güllerini de unutmayın

Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.

Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,

Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,

Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,

Ne güller fışkırır çilelerimden,

Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,

Korkmadım, korkmuyorum ölümden,

Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Baharda Polatlı kırlarında açan,

Güz geldi mi Kop dağına göçen,

Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen,

Muş ovasından, Ağrı eteğinden,

Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden

Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,

Eğin türkülerinin içine gömün beni.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

En güzellerini saymadım çiçeklerin,

Çocukları, öğrencileri istiyorum.

Yalnız ve çileli hayatimin çiçeklerini,

Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,

O bakımsız, ama kokusu essiz çiçek.

Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,

Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,

Ölmemek istiyorum, yasamak istiyorum,

Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,

Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,

Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım,

Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,

Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

Okulun duvarı çöktü altında kaldım,

Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,

Yaz kış bir şey söyleyen toprakta,

Çile çektim, yalnız kaldım, ama yasadım,

Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım,

Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.

Simdi sustum, örtün beni, yatırın buraya,

 

Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.
Paylaş: