Matematiği öğretecek kimselerin matematiğin tarihini, temel kavramlarını, bu temel kavramların ne gibi sorunlar, koşullar altında oluşturulup geliştirildiğini anlaması gerekir. Yoksa matematik belli işlemleri “kurnazca çözüverme” tehlikesi yaşıyor. G.H. Hardy

26 Kasım 2023

ÖĞRENCİ PUAN HESAPLAMA

 

Öğrencilerimizin Yazılıdan aldığı notları, proje notlarını ve ders etkinliklere katılım puanlarını girdiğinizde yıl sonu notunu hesaplayan ve öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eokula giriş yapmadan puan hesaplayabileceği çizelge. 

Google Belgelerde açmak için tıklayınız .Direk bilgisayarınıza indirmek için Tıklayınız.
NOT SİSTEMİ

Öğrencilere 3 tür not verilmektedir:

1) Yazılı Notları: Bir dönemde her dersten iki adet yazılı yapılır.

2) Proje Notları: Her öğrenci bir ders yılında herhangi bir dersten az 1 kez proje görevi alır.

3) Ders İçi Etkinlik Notları: Ders saati 3 ve üzeri olan derslerde 3, ders saati 3'ten az olan derslerde 2 ders içi etkinlik notu verilir.

Dönem Sonu Notunun Hesaplanması: Ders içi etkinlik notlarının ortalaması bulunur. Bu ortalamayla proje notunun ortalaması alınır. Bu notla yazılı notlarının ortalamasından dönem sonu notu elde edilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim:

 

DERSİN ADI

YAZILI

PROJE

DERS İÇİ ETKİNLİK

DÖNEM SONU NOTU

1

2

1

1

2

3

TÜRKÇE

70

75

85

75

80 

 70

75

 

Ders içi etkinlik ortalaması: (75+80+70) ÷ 3 = 75

Ders içi etkinlik ortalamasıyla proje notunun ortalaması: (85+75) ÷ 2 = 80

Dönem sonu notu: (70+75+80) ÷ 3 = 75ÖDÜLLER

Öğrencilere başarılarından dolayı 2 tür belge verilmektedir:

1) Takdir Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 85 – 100 arası olan öğrencilere verilir.

 

2) Teşekkür Belgesi: Dönem sonu not ortalaması 70 – 84,99 arası olan öğrencilere verilir.

 

Not: Takdir veya teşekkür belgesi alabilmek için

* Türkçe dersinden en az 55, diğer derslerden ise en az 45 ortalamaya sahip olmak gerekir.

 

Dönem Sonu Notunun Hesaplanması: Ders notu ile ders saati çarpılır. Çıkan sonuçlar toplanarak ders saatine bölünür. Ortaya çıkan sonuç dönem sonu notudur.


Aşağıda 7. sınıfa giden bir öğrencinin örnek not hesaplaması gösterilmiştir. Bu öğrenci 78,71 dönem sonu not ortalamasıyla Teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaktır.

 

DERSİN ADI

DERS SAATİ

DERS NOTU

DERS SAATİ x DERS NOTU

Türkçe

5

71

355

Matematik

5

78

390

Fen Bilimleri

4

70

280

Sosyal Bilgiler

3

70

210

İngilizce

4

84

336

Din Kültürü

2

70

140

Teknoloji Tasarım

2

90

180

Beden Eğitimi

2

88

176

Görsel Sanatlar

1

91

91

Müzik

1

87

87

(Seç.) Okuma Becerileri

2

83

166

(Seç.) Bilim Uygulamaları

2

81

162

(Seç.) Peygamberimizin Hayatı

2

91

182

TOPLAM

35

 

2755

DÖNEM SONU NOT ORTALAMASI

2755 ÷ 35 = 78,71

 

SINIF GEÇME

Tüm derslerden yıl sonu puanı 45 ve üzeri olan, eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlığı 20 günden az olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.

 

Eğitim ve öğretim yılında

* 20 gün veya daha fazla özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin

* Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin

sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulunda karar verilir.

 

Yıl sonu puanı bir dersin dönem sonu puanlarının toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Aşağıdaki örnekte matematik dersi yıl sonu puanı 44 olan bir öğrenci bulunmaktadır. Bu not 45'in altında olduğu için öğrencinin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulu karar verecektir.

 

DERSİN ADI

1. DÖNEM PUANI

2. DÖNEM PUANI

YILSONU PUANI

Matematik

40

48

(40+48) ÷  2 =  44

            

Paylaş:

0 comments:

Yorum Gönder

Yorum yaptığınız için teşekkür ederim.
Bahadır Sümer